Algemene Voorwaarden

Laatste keer bijgewerkt op 30 januari 2018

Stadshorloges
Het hoofdkantoor van Stadshorloges is gevestigd op het adres: Blauwe Tramstraat 108, e-mailadres: info@Stadshorloges.nl. Stadshorloges is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag, KvK-nummer 70444536, Nederlands BTW-nummer NL170495371B01

 

Algemeen
Door bestelling geeft de koper te kennen dat de koper met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden van Stadshorloges akkoord gaat. De koper kan deze voorwaarden als pdf opslaan. Stadshorloges heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als een koper producten ontvangt die de koper niet heeft besteld, dan dient de koper Stadshorloges. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De koper draagt zorg voor de retourzending van deze producten. Stadshorloges vergoedt de verzendkosten voor deze retourzending aan koper (of zorgt voor een retourlabel op kosten van Stadshorloges) en draagt zorg voor de levering van het bestelde product. Eventuele onjuistheden van door Stadshorloges aan de koper vermelde gegevens moeten direct door de koper aan Stadshorloges worden gemeld.

 

Prijs

De prijzen vermeld op de site zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

 

Verzendkosten
Binnen Nederland worden geen verzendkosten gerekend. Voor verzending buiten Nederland worden apart tarieven gehanteerd.

 

Veilig betalen
Stadshorloges biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

  • iDEAL: voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren. Alle betalingen verlopen via de beveiligde betaalomgeving van Mollie, de gegevens van de koper zijn dus absoluut veilig.

 

Levering
Stadshorloges zal zich inspannen om de bestelde producten binnen het bij de aanbieding vermelde aantal werkdagen (of in overeenstemming met de vermelde verwachte verzenddatum) na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren. De koper is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste afleveradres en het juiste e-mailadres. Een zending die vermist raakt als gevolg van een onjuist opgegeven afleveradres is voor rekening en risico van de koper. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan onder omstandigheden enige vertraging ontstaan in de bezorging. Indien een product in defecte staat is bezorgd bij de koper, dient de koper dit zo snel mogelijk (binnen 24 uur) te melden aan de klantenservice van Stadshorloges per e-mail of via de contactpagina. Stadshorloges draagt dan zorg voor de correcte afhandeling van de klacht. De koper dient ingeval van een defect ontvangen product altijd contact op te nemen met Stadshorloges per e-mail of via de contactpagina en dient de instructies van Stadshorloges omtrent de afhandeling van de klacht op te volgen.

 

Aansprakelijkheid
Hoewel Stadshorloges haar uiterste best doet om de genoemde levertijden te respecteren kan Stadshorloges niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

 

Zichttermijn
Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 30 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. De koper heeft tevens het recht om binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling, aan Stadshorloges kenbaar te maken dat hij zonder verplichte opgave van redenen de koopovereenkomst wenst te ontbinden en zijn bestelling wenst te retourneren. Koper heeft vanaf het moment dat hij zijn wens om te retourneren kenbaar maakt, 30 dagen de tijd om de bestelling te retourneren. Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Stadshorloges retourneren, volgens de door de door Stadshorloges aangegeven redelijke en duidelijke retourinstructies. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 30 dagen na ontvangst, conform de retourinstructies (als vermeld op de achterzijde van de pakbon) terug te sturen aan Stadshorloges. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correcte retourzending in een deugdelijke verpakking. Stadshorloges raadt de koper uitdrukkelijk aan om een retourzending aangetekend, verzekerd en in een deugdelijke verpakking te versturen. Koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de (aangetekende / verzekerde) retourzending, te bewaren, zodat hij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of de ontvangst van de retourzending betwist wordt. De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal Stadshorloges binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen op de rekening waarmee het product is betaald.

 

Garantie
De ‘niet-goed-geld-terug-garantie’ bij Stadshorloges staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Stadshorloges betaalt, na ontvangst van hetgeen

verzonden, het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending. Stadshorloges garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Er is een garantietermijn van 12 maanden van toepassing op het uurwerk.

 

De garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:

  • onoplettendheid, of
  • opzettelijke beschadiging, of
  • nagelaten verzorging.

 

Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan Stadshorloges zonder toestemming van Stadshorloges herstelof andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Indien een bij Stadshorloges besteld horloge binnen de aangegeven garantietermijn een defect vertoont, kan de koper binnen de garantietermijn contact opnemen met de klantenservice per e-mail of via de contactpagina. Indien de klantenservice van Stadshorloges koper de instructies stuurt om het horloge retour te sturen naar Stadshorloges dient koper deze instructies op te volgen. Garantie betreft het uurwerk. Tenzij expliciet anders aangegeven in de productomschrijving op de website, omvat de garantie op het horloge het uurwerk. Gebreken aan kroon, glas, band, sluiting, verkleuringen of gebreken aan andere onderdelen, vallen niet onder de garantie, omdat dit onder draagschade valt., wat wordt beschouwd als normale effecten van gebruik. Tenzij anders aangegeven, bedraagt de garantietermijn 12 maanden na de aankoopdatum.

 

Defect quartz horloge
Wanneer een quartz horloge niet meer functioneert dan wordt vaak verondersteld dat het euvel de batterij betreft. Dit is echter niet aan de buitenkant te zien en kan pas worden vastgesteld wanneer het horloge nader wordt onderzocht. Uiteraard kan Stadshorloges dit onderzoek zelf uitvoeren. In overleg met Stadshorloges kan koper in bepaalde gevallen een derde partij dit onderzoek laten uitvoeren. Betreft het defect de batterij dan wordt de batterij op kosten van Stadshorloges vervangen (indien de batterij binnen drie maanden na aankoop defect of leeg is. Kosten voor het vervangen van een batterij (en/of testen op waterdichtheid) meer dan drie maanden na aankoop van het horloge, komen voor rekening van de koper. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan Stadshorloges in bepaalde gevallen deze kosten voor eigen rekening nemen.

 

Draagschade
Ieder horloge dat gedragen is, kent draagschade. Dit wordt veroorzaakt door stoten en soms ook door vallen. Met een horloge dient zorgvuldig te worden omgegaan; een horloge is niet ‘schokvrij’ of ‘schokbestendig’ (tenzij expliciet vermeld). Een horloge dat is gevallen, is niet zorgvuldig gebruikt. Als koper het horloge opstuurt ter reparatie, dan zal de medewerker het horloge na ontvangst bekijken en in bepaalde gevallen koper op ernstige schade opmerkzaam maken voordat het horloge wordt gerepareerd of wordt doorgestuurd naar de leverancier / fabrikant. Soms lijken krassen op het eerste gezicht niet zichtbaar en openbaren deze zich pas nadat het horloge is gereinigd of een glas is vervangen.

 

Slijtage horlogeband
Een horloge is een gebruiksvoorwerp en aan de band van een gedragen horloge is dit goed te zien. Een horlogeband wordt tijdens het gebruik blootgesteld aan vocht. Afhankelijk van de zuurgraad van het transpiratievocht van de gebruiker, zal een lederen band sneller slijten (en zelfs kunnen scheuren) en een metalen band sneller verkleuren. Slijtage aan een horlogeband als gevolg van normaal gebruik, valt dan ook niet onder de garantie.

 

Waterdichtheid
Een horloge is niet gemaakt om mee te zwemmen, anders dan wanneer dit expliciet wordt aangegeven. Een horloge is pas volledig waterdicht wanneer de waterdichtheid tot minimaal 5 ATM wordt gegarandeerd. Met een horloge met een waterdichtheid van 5 ATM kan echter niet worden gezwommen. Met een horloge dat 3 ATM waterdicht is, kan evenmin worden gezwommen en een dergelijk horloge is alleen spatdicht. Een waterdichtheid van 5 ATM (50 meter) betekent niet dat er met het horloge tot een diepte van 50 meter kan worden gedoken. Een horloge met een waterdichtheid van 5 ATM moet een druk aankunnen van 5 bar. Iemand die aan het wateroppervlakte zwemt met een horloge om zijn/haar pols, stelt door de beweging van de arm, het horloge al snel bloot aan een druk die hoger is dan 5 bar. In zijn algemeenheid geldt dat zwemmen met een horloge (of saunabezoek) onverstandig is. Blootstelling aan vocht verkort de gebruiksduur van een horloge. Regenwater, douchewater (in combinatie met zeep / shampoo), zout water of chloorwater hebben een negatief effect op de rubberen pakkingen binnenin een horloge, die een horloge moeten beschermen tegen vocht. Ook blootstelling aan grote temperatuurverschillen, bijvoorbeeld door te zwemmen in koud water gevolgd door blootstelling aan de volle zon, is over het algemeen niet goed voor een horloge: pakkingen worden vochtig en drogen vervolgens snel uit, bovendien kan het glas barsten. Slijtage van de pakkingen leidt op termijn tot het verloren gaan van de waterdichtheid van een horloge. Lederen banden zullen snel slijten wanneer zij blootgesteld worden aan vocht. Zout water, zeep en chloorwater hebben een nog sterker negatief effect. In dien u de batterij van uw horloge laat vervangen dan adviseert Stadshorloges om het horloge weer waterdicht te laten testen. In dit geval wordt niet alleen de batterij vervangen, maar zullen pakkingen (indien nodig) worden vervangen en wordt het horloge op waterdichtheid getest met behulp van speciale apparatuur.

 

De volgende betekenissen gelden met betrekking tot de waterdichtheid van een horloge zoals vermeld bij advertenties op Stadshorloges.nl (aan de eventueel afwijkende uitleg die door derden wordt toegekend aan deze afkortingen, kunnen geen rechten worden ontleend):

 

  • Water Resistant 1 ATM: het horloge is beschermd tegen zeer beperkte blootstelling aan vochtigheid, zoals zweet.
  • Water Resistant 3 ATM: het horloge is beschermd tegen spatwater, aangeraden wordt om het horloge niet te dragen tijdens het handen wassen. Ongeschikt om mee te douchen, te zwemmen of te duiken.
  • Water Resistant 5 ATM: het horloge is bestand tegen nat worden, het horloge kan een douche doorstaan (mits voorzien van een schroefkroon), maar is niet geschikt om mee te zwemmen of te duiken.
  • Water Resistant 10 ATM: geschikt om mee te zwemmen en om mee te snorkelen (dus aan het wateroppervlak). Niet geschikt om diep mee te duiken. Water Resistant 20 ATM: geschikt om mee duiken in zee of in een meer. Echter niet geschikt voor diepzeeduiken.
  • Water Resistant 100 ATM: geschikt voor diepzeeduiken. De waterdichtheid van een horloge moet zeker niet beschouwd worden als een aanmoediging om het horloge bloot te stellen aan water. In alle gevallen wordt de waterdichtheid van een horloge beperkt door onjuist gebruik, zoals hierboven geschetst, of het niet volledig aandraaien / sluiten van de kroon, nadat de tijd of de datumaanduiding is versteld. Zoals elk defect, zal een vochtprobleem door de gekwalificeerde reparatieafdeling van Stadshorloges worden beoordeeld, er geldt dus niet een 100% zekerheid dat een vochtprobleem onder garantie kan worden verholpen. Een horlogeband – zeker een lederen band – zal sneller slijten indien het horloge wordt blootgesteld aan water (en in het bijzonder: douchewater met shampoo / zeep, chloorwater of zout water).

 

Garantiebewijs, pakbon / bevestigings e-mail

Bij het ter reparatie aangeboden horloge dient altijd een garantiebewijs (voor zover meegeleverd door de fabrikant/leverancier en dus geleverd door Stadshorloges aan de koper) en de pakbon of de geprinte bevestigingse-mail te zijn bijgevoegd. De reparatieafdeling van Stadshorloges zal, in overleg met leverancier / fabrikant, beoordelen of een defect voor reparatie onder garantie in aanmerking komt. Valt de reparatie onder garantie dan worden aan de koper geen kosten in rekening gebracht.

 

Stadshorloges Social Media
Vragen of opmerkingen over individuele bestellingen kan de koper of gebruiker richten aan de klantenservice per e-mail of via de contactpagina. Social media pagina’s zoals de Stadshorloges Facebook pagina zijn hier niet voor bedoeld en daarenboven vanwege privacy overwegingen niet geschikt. Stadshorloges behoudt zich het recht voor om opmerkingen van de social media pagina’s te verwijderen en een gebruiker in geval van misdraging toegang tot de betreffende social media pagina’s en/of de website te ontzeggen.

 

Persoonsgegevens en Privacy
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Stadshorloges nageleefd/ Stadshorloges zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en zullen nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Voor het uitvoeren van de bestelling of een reparatie is het Stadshorloges toegestaan de gegevens van de koper te verstrekken aan derde partijen die in opdracht van Stadshorloges zorgdragen voor de verpakking en verzending van de bestelling of voor de reparatie. Stadshorloges garandeert dat alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens, behalve voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven, verder niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Wet- en Regelgeving
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stadshorloges en de koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden en opslaan, en eventueel uitprinten voor uw administratie.